NABÓR UNIWERSYTET PIERWSZEGO WIEKU 2017/2018!

Uniwersytet Pierwszego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi ogłasza nabór na zajęcia. Inicjatywa adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu tucholskiego oraz sąsiadujących, którzy są w wieku od 6 do 12 lat.

Celem Uniwersytetu jest zachęcanie dzieci do nauki i poznawania świata, inspirowanie ich do odkrywania i rozwijania swoich pasji, rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału, dostarczenie mądrej rozrywki.

Tematyka obejmuje różne dziedziny wiedzy, jak: matematyka, fizyka, chemia, astronomia, ekonomia, metody sprawnego uczenia się itd.

Dostosowane do wieku uczestników atrakcyjne formy przekazywania wiedzy, a do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy najlepszych nauczycieli z całej Polski. Podział na grupy wiekowe będzie zależał od liczby uczestników.

Nabór rozpocznie się 1 września i potrwa do końca miesiąca.

Opłata za zajęcia:

– wpisowe 10 zł,
– czesne I semestr 60 zł,
– czesne II semestr 60 zł.
Opłaty proszę dokonywać dopiero po spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się pod koniec września lub na początku października. Informację o spotkaniu otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach można pobrać ze strony internetowej WSZŚ w Tucholi (www.wszs.tuchola.pl), a następnie dostarczyć ją za pośrednictwem Poczty Polskiej albo maila: abk-wszs@tuchola.pl.