Awaria telefonu

W zwiazku z awarią lini telefonicznej prosimy kontaktować się pod numererem telefonu 883-702-895.